Nawigacja

Rekrutacja

Dołącz do nas

Chcesz zdobyć polską maturę i studiować w Polsce?  Ucz się w naszej szkole!

 REKRUTACJA

 

W roku szkolnym 2019-2020 do KLASY PIERWSZEJ 3-letniego Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego "Klasyk" pragniemy przyjąć:

 1.  uczniów o polskich korzeniach pochodzących z zagranicy
 • Do 31 maja 2019 roku trwać będzie rekrutacja kandydatów  
 • Do 16 czerwca kandydaci przesyłają kopię/skan świadectw.  
 • 21 czerwca zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do PLON Klasyk. 
 • Do 30 czerwca zostaną wysłane zaproszenia do kandydatów, którzy zostali przyjęci do szkoły, aby mieli czas na wyrobienie rocznych wiz.
 • Kandydat może być przyjęty do PLON „Klasyk” pod warunkiem, że w ostatniej klasie szkoły, do której chodził w poprzednim roku szkolnym, otrzymał średnią ocen nie niższą niż 4.0 w rozumieniu polskiego systemu edukacji. Jeśli uczeń ma średnią niższą od 4.0, może być zapisany na listę rezerwową, ułożoną według wysokości średnich ocen.
 • Od tego roku nie będzie organizowany Kurs dla Kandydatów. 

 

2. Około 15 uczniów z WARSZAWY

 • Rekrutacja uczniów z Warszawy trwać będzie do 15 sierpnia 2019 roku. Tego dnia będzie potwierdzenie o przyjęciu kandydatów.
 • Kandydaci z Warszawy będą przyjęci pod warunkiem, że będą mieć średnią ocen z ostatniej klasy w wysokości minimum 4.0. Ostateczna decyzja o przyjęciu zostanie podjęta na podstawie kryterium kolejności najwyższych średnich nie później niż 20 sierpnia.

                    3. Do klasy DRUGIEJ w PLON Klasyk mogą się ubiegać wyjątkowo ci Kandydaci  którzy zaliczą różnice programowe, to

znaczy dnia 19 czerwca lub 2 września 2019 (godz. 10.00) zdarzą egzamin z języka polskiego i historii Polski. Zakres wiedzy określony jest podstawą programową z języka polskiego i historii obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019.   

 

 

CZESNE

    1. Uczniowie o polskich korzeniach z zagranicy 

 1. Dzięki pomocy finansowej Senatu RP oraz Darczyńców uczniowie o polskich korzeniach z zagranicy nie płacą czesnego (ani za naukę, ani za zakwaterowanie, ani za wyżywienie). Natomiast ich rodzice wnoszą pomoc finansową w wysokości 400 złotych miesięcznie przez 10 miesięcy w roku celem uzupełnienia brakujących środków finansowych na prowadzenie zajęć edukacyjnych podstawowych i dodatkowych.
 2. Oznacza to, że de facto dzięki Państwu Polskiemu (Senat RP, subwencja oświatowa, Darczyńcy) oraz staraniom Fundacji uczeń otrzymuje rodzaj stypendium w wysokości około 2 tys. miesięcznie. Wyrasta to z przekonania, że mądry i dobry człowiek jest największym skarbem każdego narodu. Stypendyści powinni odwzajemnić ten dar pilną nauką i wszechstronnym rozwojem.

 

   2. Uczniowie z Warszawy

 1. Ich czesne wynosi 1200 złotych miesięcznie przez 10 miesięcy w ciągu roku.
 2. Fundacja nie jest w stanie zapewnić im miejsc w Bursie. Mogą natomiast korzystać ze stołówki szkolnej za osobną odpłatnością.

 

ZASADY OGÓLNE

 1.         Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”:
 1. Powstało wyłącznie dla młodzieży o polskich korzeniach, pochodzącej z terenów b. ZSRR
 2. w bieżącym roku szkolnym w Liceum uczy się 135 uczennic i uczniów.
 1. Od 1 września roku 2019 Liceum częściowo otwarte zostanie także dla:  
 1. młodzieży o polskich korzeniach, pochodzącej nie tylko ze wschodu, ale z całego świata,
 2. młodzieży warszawskiej.

3. PLON Klasyk jest szkołą niepubliczną, która posiada uprawnienia szkół publicznych. Dla młodzieży z zagranicy, co zasługuje na podkreślenie, nasze liceum zawiera ofertę dużo lepszą niż szkoły publiczne, ponieważ: 

 1. realizuje nie tylko ten sam ogólnopolski program wynikający z podstawy programowej, obowiązujący wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne, ale posiada drugi, własny szkolny program wyrównawczy, na który składają się: program wyrównywanie różnic programowych z przedmiotów humanistycznych, nauka języka polskiego jako obcego (6 godz./tyg.), kurs malarstwa i rysownictwa, szkolny teatr i chór, fitness, pływalnia pod opieką instruktorów, siłownia, taniec obowiązkowy dla wszystkich. Przykład realizacji dwu programów: uczniowie mają jak wszyscy w kraju 6 godz./tydz. język polski według podstawy programowej oraz 6 godz. tygodniowo język polski jako obcy – w sumie 12 godzin tygodniowo. Niektóre elementy obu programów realizowane są także w bursie.
 2. Szkoła ma ambicję tworzyć i realizować program wychowawczy, który ma przygotować uczniów do uczciwego i twórczego życia; do korzystania z wolności w duchu odpowiedzialności; do szacunku wobec innych. Program wychowawczy opiera się na społecznej nauce Kościoła Katolickiego. Jest to szkoła bez uzależnień (od tytoniu, alkoholu, narkotyków i komórek).
 3. Liceum wyróżnia się tym, że jest szkołą typu klasycznego, ponieważ rozwija w uczniach zdolność samodzielnego (syntetycznego i analitycznego) myślenia, pomaga zdobyć gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz wspomaga ich integralny rozwój.
 4. absolwenci znają przeciętnie 5 języków obcych (język macierzysty, rosyjski, polski, angielski, łaciński i zaczątkowo starogrecki).
 5. Niemal wszysty absolwenci zdają maturę i dostają się na najlepsze kierunki studiów w najlepszych polskich uczelniach. Służy temu system diagnozowania orientacji zawodowych uczniów oraz system indywidualizacji nauki pod kątem przyszłych studiów
 6. Jednym z najwyższych atutów Szkoły i Bursy jest profesjonalna kadra nauczycieli i wychowawców (łącznie 44 osoby). 
 7. Szkoła posiada nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne (np. dziennik elektroniczny, interaktywne tablice w każdej klasie szkolnej).
 8. Bursa zajmuje trzecie piętro, Szkoła – drugie piętro dużego trzypiętrowego nowoczesnego gmachu, który znajduje się przy ul. Matuszewskiej 20 w Warszawie, dzielnica Targówek (niedaleko Dworca Wschodniego).

 

 

PROCEDURA 

 

1. Wszczęcie procedury rekrutacyjnej następuje przez skierowanie zapytania do Sekretariatu na adres: sekretariatplon@gmail.com, tel. (22) 743 49 64. 

2. Sekretariat wyśle kwestionariusz do wypełnienia oraz poinformuje o dostarczeniu wymaganych dokumentów.

3. Po wcześniejszym umówieniu terminu Rodzice lub Kandydaci mogą zwiedzić szkołę i bursę oraz spotkać się z dyrekcją szkoły i bursy. 

4. Rodzice lub opiekunowie kandydatów będą składać oryginalne dokumenty 30 i 31 sierpnia 2019 roku. Zaleca się, aby dzień i godzinę ugodnić z sekretariatem, aby uniknąć niepotrzebnych kolejek. 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
  ul. Matuszewska 20
  03-876 Warszawa
 • Sekretariat:
  (+48) 22 743 49 64
  Dyrekcja:
  (+48) 880 159 554
  Administracja:
  (+48) 782 176 063
  Internat:
  (+48) 602 512 869

Galeria zdjęć